Artikal: PRIM940

Veličine (u cm):
S  5.7
M 7
L  7.6

U imobilizaciji prsta, kod fraktura distalne falange.

Klasa I Registrovano u ALiMS.

Jedinica mere: kom

Proizvođač: Prim