Podešavanje visine

Preporučuje se kod osoba koje imaju poteškoća sa stabilnosti pri hodu, postoperativno ili ako je u pitanju nejednakost u dužini nogu.

Klasa I registrovano u ALiMS.

Proizvođač: Triamed