Perika Briza na nalog

Perika Briza,

Perika ulazi u cenu naloga – dobija se bez doplate na nalog ili kupuje. Viktorija perike!

Proizvođač: Viktorija perike