RUČNA IZRADA I ITALIJANSKA TRADICIJA

Tanka je linija koja razdvaja preduzeća čija je misija sporadično istraživanje kvaliteta od drugih realnosti za koje su samo veliki brojevi ono sto je bitno: brzina proizvodnje, promet, dobit.

Tanka je i možda neprimetna ova linija dok se pojedinac ne susretne sa TLM, kompanijom koja je u proizvodnji i projektovanju ortopedskih korseta više od šezdeset godina.

Saznajte više na oficijalnom sajtu klikom ovde.

 

TLM ručna proizvodnja midera srbija TLMKompanijaSLIKA