Invlaidska mehanička kolica
Invlaidska mehanička kolica -  stolica sa točkovima
Koristi se: kada je hodanje teško ili nemoguće zbog bolesti, povrede, problema vezanih za starost ili invaliditeta.

Invalidska kolica na ručni pogon za samostalnu upotrebu i za osobe potpuno zavisne od drugog lica.
Dva velika točka sa kočnicama i dva prednja mala.

Gazište je od aluminijuma.

 

Proizvođač: Triamed