Ortoza cervikalna Artikal:961

Opis

Ortoza cervikalna sa otvorom za traheotomiju. Bez lateksa. Ne smeta pri snimanju rendgenu. Lako se namešta bez pomeranja vrata pacijenta.

 

Indikacije

U svim slučajevima koji zahtevaju potpunu imobilizaciju vrata: cervikalni tendinitis, osteoartritis, kontrakturna dijateza, povrede ligamenata i mišića, hitni medicinski slučajevi zbog povreda cervikalne kičme, postoperativno.

 

Oprez:

Doktor je osoba kvalifikovana da preporuči korišćenje ortoze i odluči o dužini trajanja lečenja. Medicinski radnik je kvalifikovana osoba koja treba da namesti ortozu.

Za maksimalnu efektivnost ortoze, treba poštovati dnevno vreme korišćenja prateći doktorove savete ili indikacije ortopedskog tehničara.

Za kompletne terapetske rezultate morate koristiti odgovarajuću veličinu ortoze.

 

Ova ortoza je lični proizvod. Ne davati je drugom pacijentu.

Ortoza se ne sme koristiti za druge namene osim onih propisanih. Ne dajte deci da se igraju sa ortozom.

Obavestiti doktora ukoliko imate  neku kožnu infekciju. Izbegavajte upotrebu bilo kakvih krema tokom lečenja.

Na mestu gde ortoza vrši pritisak na telo na koži ne smeju postojati povrede ili iritacije.

Proverite s vremena na vreme da  li su trake dobro zategnute i u dobrom stanju ( da nisu zaprljane, pokidane ili oštećene).

Veličine

Izaberite veličinu kragne imajući u obzir :

1.- Visinu od brade do vrha grudne kosti, u neutralnoj poziciji (A)

2.-Obim vrata (B).

 

Uputstvo za nameštanje:

 

Kragna je sastavljena od prednjeg (D) i zadnjeg (C) dela. Nemojte rastavljati ni jedan deo.

Uzmite zadnji deo kragne (C) označen sa „Back“ postavite je (C) na pacijentov potiljak vodeći računa da ne pomerite pacijentov vrat. Zatim namestite prednji deo kragne (D) označen sa „Front“ i na kom je trahealni otvor. Postavite prednji deo kragne (D), tako da brada dodje na predviđeno mesto. Sve vreme držite pacijentov vrat u neutralnoj poziciji.

Prednji deo (D) treba da se preklopi preko zadnjeg dela (C).

Podesite visinu kragne čičak trakama za zatvaranje tako da je pričvršćena istim pritiskom sa obe strane.

 

Proizvođač: PRIM Orthopedics