Štap aluminijumski sa četiri tačke oslonca

Štap aluminijumski sa četiri tačke oslonca

Preporučuje se kod osoba koje imaju poteškoća sa stabilnosti pri hodu, postoperativno ili ako je u pitanju nejednakost u dužini nogu.

Klasa I registrovano u ALiMS.

Podešavanje visine

Proizvođač: Triamed