ANTIDEKUBITALNI JASTUK ZA KOLICA

BLU 3001

Jastuk od visokoelastičnog materijala koji zadržava otisak. Realizovan od dva materijala različite gustine i mehaničkih karakteristika.

  • Jedan sloj, od poliuretanske pene sa piramidalno isčešenim oblicima kako bi se postigla distribucija pritiska tela i drugi sloj od memory materijala za integraciju pri kontaktu.
  • Jastuk je moguće koristiti sa obe strane uzimajući u obzir potrebe pacijenta i osetljivosti.
  • Preporučuje se kod pacijenata koji su manjeg rizika za dekubitis, sa pokretljivošću, za bolju raspodelu pritiska i udobnost u invalidskim kolicima koja je neophodna.
  • Navlaka od duploelastičnog materijala, propustljiva za paru a vodootporna, sa spoljnim rajfešlusom.

 

 

 

 

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 

Dimenzije i težina:                     420 x 420 x 70 mm  ● 650 gr.

Materijal:                                     Poliuretan koji zadržava otisak debljine 30mm / Visko elastičan poliuretan gustine 50kg/m3-debljine 40mm.

Navlaka:                                       Duploelastična tkanina od 44% poliamida i 56% poliuretana propustiva za paru a vodootporna. Otporna na plamen Klasa 1IM

Maksimalna težina pacijenta:   90kg

Prisustvo lateksa:                        Nema lateksa

U skladu sa normama:               93/42/CEE  Direktiva o medicinskim uređajima

Klasa I neinvanzivnih uređaja. Aneks VII MDD 93/42/EEC  CE

Reš.o registr.med.sred.             69612

CND:                                             Y033303

GMDN:                                         35228 Jastuk za ublažavanje pritiska

Početak proizvodnje:                 11/2008

 

 

Proizvođač: Medic Air