Mnogim ženama a posebno preživelim od raka dojke, leptirić je kao rodbinska duša.

Leptir je prelepo stvorenje koje nastaje iz svoje čaure nakon faze pojačane slabosti i nastaje sa novom energijom i slobodom – nežan, milostan, razdragan i tako neverovatno lagan.

Mnogim ženama, posebno preživelim od raka dojke, leptirić deluje kao rodbinska duša – njegovo putovanje služi kao potsetnik onog dela života u kome su se suočavale sa dubokom promenom i menjale svoje živote.

Tvoje Novo Telo

Često promene na našem telu mogu biti dramatične kao leptirova krila koja se šire po prvi put. Da li vidite Vaš ožiljak kao prvo crtanje kistom a Vaše telo kao prazno platno? Da li vidite Vaše novo lice kao Vaše “dobro lice”, ponosni na šta predstavlja i stoji za sve to što ste vi?

Dublje Značenje

Živimo u svetu bogatim simbolizmom, od sporta i religije i u svemu između, ali zašto su simboli toliko bitni nama? Možda nam oni dozvoljavaju osećaj sigurnosti, deo grupe stvari koja nam pruža osećaj pripadnosti, mogućnost komunikacije bez potrebe reči ili objašnjenja. Možda crtanje pararele sa simbolima, posebno onim koje izvlačimo iz prirode, pruža nam veću dubinu u razumevanju samih naših života i usput nas uči nekim važnim lekcijama.

Put leptira postoji da bi se njemu divilo a i vi postojite iz istih pobuda. Prošle ste dalek put i ostvarile toliko. Stanite ponosno, korak samo ka napred, budite smeli i prelepi  –  i nastavite borbu.