Mnogim ženama, a posebno preživelim od raka dojke, leptirić je kao rodbinska duša.

Leptir je prelepo stvorenje koje nastaje iz svoje čaure nakon faze pojačane slabosti i nastaje sa novom energijom i slobodom – nežan, milostan, razdragan i tako neverovatno lagan.

Mnogim ženama, posebno preživelim od raka dojke, leptirić deluje kao rodbinska duša – njegovo putovanje služi kao podsetnik onog dela života u kome su se suočavale sa dubokom promenom i menjale svoje živote.

Tvoje novo telo

Često promene na našem telu mogu biti dramatične kao leptirova krila koja se šire po prvi put. Da li vidite svoj ožiljak kao prvo crtanje kičicom, a svoje telo kao prazno platno? Da li vidite svoje novo lice kao svoje “dobro lice”, ponosni na šta predstavlja i stoji iza svega onoga što ste prošli?

Dublje značenje

Živimo u svetu bogatom simbolizmom, počevši od sporta i religije, pa do svega ostalog. Ali, zašto su simboli nama toliko bitni? Možda nam daju osećaj sigurnosti ili pripadnosti, pa i mogućnost komunikacije bez potrebe za rečima ili objašnjenjima. Možda crtanje pararele sa simbolima, posebno onim koje izvlačimo iz prirode, pruža veću dubinu u razumevanju samih naših života i usput uči nekim važnim lekcijama.

Put leptira postoji da bi se njemu divilo, a i vi postojite iz istih pobuda. Prošle ste dalek put i ostvarile toliko. Stanite ponosno, samo korak ka napred, budite smele i prelepe  –  i nastavite borbu.