OSNOVNE VEŽBE ZA LIMFEDEM RUKE

  1. PREKRŠTENE RUKE

Početni položaj: stav sedeći,ruke prekrštene u predručenju u visini grudi (1).

Postupak izvođenja vežbe:

  • Lagano pomerajte laktove prema nazad da biste što više približili lopatice (2).
  • Kod sledećeg ponavljanja prekrstite ruke tako da ruka koja je bila gornja sada bude donja.

Vežbu ponovite 5-6 puta.

 

položaj_tela

  1. PRITISKANJE DLANA O DLAN

Početni položaj sedeći, sa pravim leđima. Dlanovi su stisnuti jedan uz drugi u visini grudi (1).

Postupak izvođenja vežbe:

 

  • Laganim pokretom naizmenično pritiskamo dlan o dlan i opuštamo.

Vežbu ponoviti 5-6 puta.

limfidem_ruke

 

  1. PODIZANJE RUKE

Početni položaj – stav može biti uspravan ili sedeći. Ruka kojom se radi je opružena sa dlanom na kolenu, druga pored tela.

Postupak izvođenja vežbe:

 

  • Naizmenično stiskate jednu, pa drugu šaku u pesnicu.

Vežbu ponoviti 5-6 puta po ruci.

limfidem_ruke_2

  1. SAVIJANJE RUKE PROTIV OTPORA

Početni položaj: Stav je sedeći. Jedna ruka je savijena u laktu pod uglom od 90 ° sa dlanom okrenutim ka licu, a dlan druge ruke je na podlaktici opružene ruke.

Postupak izvoženja vežbe:

 

  • Iz početnog položaja opružamo saviijenu ruku, a drugom pružamo otpor.
  • Raditi naizmenično jednom, pa drugom rukom.

Vežbu ponoviti 5-6 puta po ruci.

limfidem_ruke3

 

NAPOMENA:

U TOKU IZVOĐENJA VEŽBI TREBA SE OSEĆATI SAMO BLAGO ISTEZANJE RUKE KOJOM SE IZVODI VEŽBA, NIKAKO BOL.

TEK U KASNIJOJ FAZI OPORAVKA RADITI VEŽBE SA OTPOROM.

POSTEPENO POVEĆAVATI BROJ PONAVLJANJA.