VEŽBE SA ŠTAPOM ZA LIMFEDEM RUKE

1. ROTACIJA ŠTAPA

Početni položaj: Stav je sedeći, držati štap sa obe ruke u visini grudnog koša.

Postupak izvođenja vežbe:

  • Iz početnog položaja okretati štap u jednu pa u drugu stranu.

Vežbu ponoviti 5-6 puta po strani.

vežba_sa_štapom_za_limfidem_ruke

2. PREKRŠTANJE RUKE SA ŠTAPOM

Početni položaj: Stav je sedeći, držati štap sa obe ruke u visini grudnog koša.

Postupak izvođenja vežbe:

  • Iz početnog položaja prekrštati ruke jednu preko druge.

Vežbu ponoviti 5-6 puta.

vežba_sa_štapom_za_limfidem_ruke2

3. OKRETANJE ŠTAPA

Početni položaj: Stav je sedeći, držati štap po sredini jednom rukom.

Postupak izvođenja vežbe:

  • Iz početnog položaja okrenuti dlan na dole, a zatim na gore.

Vežbu ponoviti 5-6 puta po ruci.

vežba_sa_štapom_za_limfidem_ruke3

4.UVRTANJE ŠTAPA

Početni položaj: Stav sedeći, držati štap sa obe ruke u visini grudnog koša.

Postupak izvođenja vežbe:

  • Iz početnog položaja uvrtati štap prvo jednom a zatim i drugom rukom.

Vežbu ponoviti 5-6 puta.

vežba_sa_štapom_za_limfidem_ruke4

5.PRIVLAČENJE ŠTAPA

Početni položaj: Stav je sedeći, držati štap sa obe ruke u visini grudnog koša (1).

Postupak izvođenja vežbe:

  • Iz početnog položaja gurati štap napred i vraćati do grudi (2).

Vežbu ponoviti 5-6 puta.

vežba_sa_štapom_za_limfidem_ruke5

 

NAPOMENA:

U TOKU IZVOĐENJA VEŽBI TREBA SE OSEĆATI SAMO BLAGO ISTEZANJE RUKE KOJOM SE IZVODI VEŽBA, NIKAKO BOL.

TEK U KASNIJOJ FAZI OPRAVKA RADITI VEŽBE SA OTPOROM.

POSTEPENO POVEĆAVATI BROJ PONAVLJANJA.