rukav_za_limfidem
Rukav za limfidem – Kompresivni rukav

Rukav za limfedem – Kompresivni rukav

Koristi  se u slučaju nastanka edema

nakon operacije mastektomije, kod venske insuficijecije ili postoperativnog edema.

Cena: 5.000,00 DIN

Proizvođač: Luropas