rukav_za_limfidem
Rukav za limfidem – Kompresivni rukav

 

Koristi  se u slučaju nastanka edema

nakon operacije mastektomije, kod venske insuficijecije ili postoperativnog edema.

 

Proizvođač: Luropas