rukav_za_limfidem

 

Koristi  se u slučaju nastanka edema

nakon operacije mastektomije, kod venske insuficijecije ili postoperativnog edema.

 

Proizvođač: Luropas